rekrutacja

Jesteś zainteresowany? Wyślij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą

Dodaj próbkę swojego głosu

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy
Administrator danych
TIME S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa
Cele przetwarzania
  celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
 • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawy prawne przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
 • zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych
 • Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, TIME S.A udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
 • Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje [link]
 1. Klauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę TIME S.A. z Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym. Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

  Uwaga: powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.

 2. Klauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.

  Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 3. Klauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

  Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

WYKŁADOWCY

Andrzej Descours
szef promocji Radia ESKA
WIĘCEJ
Michał Hanczak
prezenter radia Eska
WIĘCEJ
Andrzej Jaszczyszyn
prezenter radiowy, Project Manager, Trener
WIĘCEJ
Małgorzata Mizińska
dyrektor Biura Zarządu Psycholog
WIĘCEJ
Anna Paluszek
dyrektor programowa Radia WAWA
WIĘCEJ
Bogusław Potoniec
dyrektor Programowy Grupy
WIĘCEJ
Marcelina Przeździęk
neurologopeda, trener głosu
WIĘCEJ
Piotr Rzepka
dyrektor programowy VOX FM i VOX Music TV
WIĘCEJ
Krzysztof Skrzypkowski
prezenter, szef muzyczny VOX FM i VOX Music TV
WIĘCEJ
Michał Sobkowski
prezenter radia Eska, Szef Anteny Radia ESKA
WIĘCEJ
Agnieszka Szkuta
prezenterka radia Eska Rock
WIĘCEJ
Paweł Wiszniewski
prezenter, szef muzyczny radia WAWA
WIĘCEJ
Olgierd Wojtkowiak
dyrektor programowy, dyrektor muzyczny Radia ESKA
WIĘCEJ
Maciej Woźnica
producent radiowy, szef Działu Produkcji
WIĘCEJ
Konrad Piwowarski
prezenter radia VOX FM
WIĘCEJ
Kamila Ryciak
prezenterka radia ESKA
WIĘCEJ

KONTAKT

Ul. Jubilerska 10
04-190 Warszawa

E-mail:
radioakademia@grupazpr.pl