rekrutacja

Jesteś zainteresowany? Wyślij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą

Dodaj próbkę swojego głosu

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy
Administrator danych
TIME S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa
Cele przetwarzania
  celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
 • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawy prawne przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
 • zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych
 • Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, TIME S.A udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
 • Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje [link]
 1. Klauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę TIME S.A. z Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym. Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

  Uwaga: powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.

 2. Klauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.

  Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 3. Klauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę TIME S.A z Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

  Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Program

Kurs w Radio Akademii trwa trzy miesiące, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Wykłady dotyczyć będą wszystkiego, co jest niezbędne, aby zaznajomić się z warsztatem radiowym i jego specyfiką. Wykładowcy to osoby od lat związane z branżą radiową, w wielu przypadkach znani również z anteny takich rozgłośni, jak: Eska, Eska Rock, VOX FM czy Radio WAWA.

Poniżej znajdziesz siatkę przedmiotów z wyszczególniem tematyki zajęć oraz informacje o prowadzących wykłady i warsztaty. Warto podkreślić, że podczas zajęć każdy z uczestników Radio Akademii ma wpływ na kształt i zakres omawianych zagadnień, ponieważ radio to przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy są ciekawi świata i siebie nawzajem.


Program Radio Akademii

Nazwa przedmiotu ilość godzin Zakres Wykładowcy
WARSZTATY PREZENTERSKIE 21 Warsztaty z prowadzenia programów radiowych, rodzaje wejść prezenterskich, jakie historie i jak je sprzedawać na antenie, wejścia z pointą. Wywiady radiowe. Prowadzą go prezenterzy radiowi stacji Radio Eska, Eska Rock, VOX FM i Radia WAWA. Kamila Ryciak, Agnieszka Szkuta, Michał Sobkowski, Michał Hanczak, Paweł Wiszniewski
EMISJA GŁOSU 15 Podstawy pracy głosem - oddech, fonacja i artykulacja. Elementy świadomego kształcenia umiejętności operowania głosem. Przygotowanie do mówienia - ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. Rozgrzewka głosu. Prawidłowa wymowa jako element wizerunku. Jak mówić by nas słuchano – dynamika wypowiedzi, intonacja i melodia wypowiedzi. Marcelina Przeździęk
TECHNIKA RADIOWA 10,5 Realizacja radiowa w teorii i praktyce. Własny program radiowy – realizacja i prowadzenie. Krzysztof Skrzypkowski
ZAWÓD PREZENTER 7,5 Różne formy audycji i wynikające z ich specyfiki formy prezentacji radiowej. Struktura wejścia antenowego, tworzenie zegarów wejść DJ'skich i ramówki programowej. Ania Paluszek, Bogusław Potoniec, Piotr Rzepka
MUZYKA W RADIU 6 Format muzyczny, podstawy programmingu muzycznego, zegary, rotacje, warsztaty programmingowe Olgierd Wojtkowiak
PROMOCJA RADIOWA 6 Badania radiowe, wskaźniki mediowe, analiza konkurencji, budowanie marki, przykłady akcji promocyjnych i kampanii reklamowych, warsztaty z projektowania działań promocyjnych. Andrzej Descours
CELEBRITY SHOW 3 Ekipy programów porannych radia Eska, Eska Rock, VOX FM i WAWA w prezentacji. Eska, Eska Rock, VOX, WAWA
POSTPRODUKCJA RADIOWA 3 Edycja dźwieku, podstawy fizyki dźwieku, formy - jingle, promosy, itp. Maciek Woźnica
WARSZTATY: STRES W PRACY RADIOWCA 3 W jaki sposób destrukcyjne myśli przyczyniają się do powstawania stresu i jak sobie z nimi radzić w życiu oraz w pracy. Małgorzata Mizińska
WARSZTATY: TRENING TWÓRCZOŚCI 3 Techniki twórczego myślenia. O co trzeba zadbać aby zwiększyć swoją kreatywność. Andrzej Jaszczyszyn
RADIO W INTERNECIE 1,5 Social media, kanaly dystrybucji tresci, video. Andrzej Jaszczyszyn
WARSZTATY: COPYWRITING W RADIU 1,5 Jak pisać żeby słuchali? Warsztaty kreatywnego tworzenia produkcji radiowych. Konrad Piwowarski
WPROWADZENIE DO RADIO AKADEMII 1 Wprowadzenie do zajęć Norbert Bieńkowski

KONTAKT

Ul. Jubilerska 10
04-190 Warszawa

E-mail:
radioakademia@grupazpr.pl